Ser familia de Acogida

Zostań rodziną goszczącą i popraw swoje życie oraz życie swojej rodziny dziękinaszym programom Au Pair

Jak wielu rodziców chciałoby, aby ich dzieci uczyły się drugiego języka wnaturalny sposób, jak wielu z nas chciałoby mieć jakościowego i godnegozaufania wychowawcę, któryzajmie się dziećmi, jak wielu z nas chciałoby miećpomoc w pracach domowych, aby móc poświęcić czas dla siebie, ale kogo nato wszystko stać?… Ciebie i Twoją rodzinę.

Witamy w programie „Au Pair w Twojej rodzinie”, z którym przeżyjesz wspaniałedoświadczenie edukacyjne i kulturowe, ponieważ rodzina powiększa się ozaufaną osobę, która zajmie się dziećmi, podczas gdy one będą się uczyć,cieszyć i dorastać w języku innym niż ich własny, a także pomoże w pracachdomowych, dając Ci czas, którego potrzebujeszdla siebie i tych, którychkochasz najbardziej.

Cały potencjał nauczyciela, opiekuna, gosposi … z maksymalnym zaufaniem,jakością i opieką w zamian za zakwaterowanie i tygodniówkę. Lepiej być niemoże.

Gratuluję kroku, który zaraz zrobisz, bo od tegomomentu Twoje życie poprawisię wykładniczo!

Przykłady, jak AuPair może poprawić swoje życie

Najczęściej zadawane pytania

 • Po otrzymaniucałej dokumentacji, aby zostać „Rodziną goszczącą” wnaszej agencji (link do tej sekcji), skontaktujemy się z Tobą poprzezwybrany przez Ciebie kanał.
 • W ramach 1. kontaktu umówimy się na spotkanie w formiewideorozmowy, aby lepiej Cię poznać i potwierdzić, że zebraliśmywszystkie niezbędne informacje, aby znaleźć idealnego kandydata, atakże wyjaśnić zarówno program, jak i proces.
 • Od 1. spotkania zaczniemy przesyłać Ci pliki kandydatówodpowiadających Twoim potrzebom i ustalimy terminy spotkań, któreodbędziemy z tymi kandydatami.
 • Po ustaleniu spotkań przystąpimy do 3 spotkań w formie wideorozmowy,wspierając je pytaniami, które wiemy, że dostarczą odpowiedzi, na któreliczysz.
 • Kiedy już zdecydujesz się na wybraną Au Pair, przygotujemy umowę dopodpisania przez obie strony (rodzinę i au pair), wyślemy Ci całąniezbędną dokumentację, aby doświadczenie było sukcesem, a takżefakturę za nasze opłaty.
 • Z drugiej strony, upewnimy się, że Au Pair ma wszystkie niezbędnewsparcie i dokumentację do przyjazdu do Hiszpanii (w przypadku, gdywiza lub specjalna dokumentacja jest wymagana).
 • Po przyjeździe Au Pair do Marbelli i spędzeniu z Tobą co najmniejjednego dnia, skontaktujemy się z nią, aby poznać jej pierwsze wrażeniei dać jej całą miłość, której potrzebuje, atakże zaprosimy ją na 1. KawęAu Pair, którą obchodzimy w każdy piątek, aby zjednoczyć wszystkie AuPairs w tej samej przestrzeni, gdzie mogą porozmawiać, poznać swojedoświadczenia i przedstawić je sobie nawzajem, aby stały się silniejsze icieszyły sięwspaniałymi chwilami razem. Im bardziej będą się tu czuliszczęśliwi, tym więcej i lepiej będą dawali z siebie.
 • W przypadku, gdy istnieje problem z Au Pair w ciągupierwszego miesiąca, a jedna z dwóch stron chce rozwiązać umowę,znajdziemy Ci nową Au Pairbez dodatkowych kosztów.
 • Będziemy w kontakcie podczas całego programu (oprócz oficjalnegonumeru telefonu mamy też numer awaryjny, który jest zawsze aktywny),ponieważ naszym głównym celem jest, aby obie strony cieszyły siędoświadczeniem, więc będzieciemogli liczyć na nasze wsparcie idoświadczenie we wszystkim, czego potrzebujecie.
 • Z kartą rodzinną masz zniżki na pozostałe usługi, które oferujemy dlarównowagi i komfortu w Twoim domu. Nie jesteśmy wirtualną agencją, anasze usługi nie kończą się wrazz przybyciem Au Pair, będziemy uTwojego boku na każdym kroku.

1.-Państwa dzieci będą zawsze pod opieką w najlepszych rękach.

To nie to samo mieć osobę, której ufasz, która mieszka z tobą, więc doskonaleznapotrzeby każdego członka rodziny i dostosowuje się do twojegoharmonogramu, niż uciekać się do pomocy krewnych, przyjaciół lubprofesjonalistów w zwykłych stresujących momentach, kiedy musisz zająć sięswoimi dziećmi bez możliwości (bo są chore, są wakacje lub ferie w ich szkole,masz wydarzenie lub chcesz wziąć kilka dni wolnego …). W razie jakiegośnieprzewidzianego zdarzenia będzie przy Tobie.

Twoje dzieci szybko nabiorą zaufania do Au Pair, ponieważ będą postrzegać jąjako część rodziny, więc relacjamiędzy nimi stanie się silna i zdrowa, co sprawi,że będą cieszyć się każdą chwilą naturalnie i pewnie, ucząc się lub doskonalącdrugi język, ale w Twoim domu, z Twoimi warunkami i zasadami, w ramachharmonogramu stworzonego dla Twoich potrzeb i komfortu.Niewątpliwiewzbogacenie kulturowe, które zostanie z Tobą do końca życia.

2.-Cała rodzina w naturalny i prosty sposób nauczy się lub udoskonalijęzyk.

Jaki jest najbardziej naturalny sposób nauki języka, taki, w jaki uczymy sięgo od kołyski?

Istoty ludzkie uczą się języka ojczystego w sposób naturalny i pasywny, zanimzaczną wymawiać pierwsze słowa, aby spróbować zrozumieć to, co jeinteresuje lub jest niezbędne do przetrwania lub komunikacji. Jest to naturalny iprosty proces dla każdego z nas, nawet dziecko, z którym rozmawia się w kilkujęzykach, łatwo i naturalnie stanie się dwujęzyczne lub wielojęzyczne.

Z tego powodu, życie z Au Pair jest najbardziej naturalny, prosty i praktycznysposób, aby nauczyć się lub doskonalić drugi język, ponieważ będzieto zrobićw ramach rutyny rodzinnej, poprzez codzienne czynności i ze spokojem, którypochodzi z robienia tego w domu.

3.-Oszczędności w aspekcie finansowym i osobistym.

Ile kosztuje zaprowadzenie dzieci do szkoły językowej, lub posiadanieprywatnegonauczyciela w domu, ile kosztuje posiadanie niezawodnej niani,która zajmie się dziećmi przez dużą część dnia, ile kosztuje opiekunka nagodziny, ile kosztuje pokojówka, która pomoże w pracach domowych, a koszttego wszystkiego razem?

Zakwaterowanie w osobnym pokoju, wyżywienie i tygodniówka. Innymi słowy, nawet nie połowę tego, co zapłaciłbyś za to niezależnie, ale ze spokojem, który pochodzi z robienia tego z domu z niezawodną osobą, która jest częścią rodziny.

Teraz możesz pogodzić życie zawodowe z rodzinnym, cieszyć się czasem dlasiebie mając pewność i spokój, że Twoja rodzina jest w najlepszych rękach.

Działalność Au Pair nie jest określoną pracą, a więc nie jest działalnością płatną iprawnie uregulowaną w Hiszpanii, jest to program wymiany kulturalnej i kohabitacjiregulowanyumową międzynarodową, w której obie strony muszą zgodzić się zustalonymi warunkami i zapewnić, żedoświadczenie jest wzbogacające dlawszystkich.

Codzienne zadania Au Pair będą zależały od potrzeb każdej rodziny, jakrównież od ich tygodniowej organizacji, ale jako przykład zostawiamy Wam listęzwykłych funkcji Au Pair.Pobierz,to dla Ciebie!

Oferować gościnność, szacunek i sympatię w następujący sposób:

… pokój jednoosobowy do użytku prywatnego, pełne wyżywienie i tygodniowadieta (zwykle około 70€ za 30 godzin tygodniowo).

… półtora lub dwa dni wolnego w tygodniu (zazwyczaj wweekendy, ponieważwtedy rodzice zazwyczaj zajmują się swoimi dziećmi), oraz tygodniowy płatnyurlop za każde przepracowane sześć miesięcy (lub ekwiwalent proporcjonalny).

… dobrze zorganizowany harmonogram, tak, że Au Pair może wykonywaćwszystkieswoje obowiązki dobrze, z czasem wolnym, aby przejść do szkołyjęzykowej lub gdziekolwiek potrzebuje postępu w jej kulturowej i językowejimmersji.

… jeden lub dwa dni w tygodniu, aby mówić po hiszpańsku, aby Au Pair mogłapoprawić swój hiszpański.

…opieka w przypadku choroby, tak jakby była kolejnym członkiem rodziny.

A także podczas odbierania jej i odwożenia na lotnisko lub dworzeckolejowy/autobusowy w dniu przyjazdu i wyjazdu.

Nic nadzwyczajnego, ale wszystko, jak najbardziej potrzebne, jaknajbardziej wskazane.

Jak długo trwa średnio znalezienie Au Pair?

Dużo zależy od pory roku, ale zwykle jest to od 0 do 6 miesięcy, teraz wzwiązku z kwestią COVID wszystkie terminy nieco się wydłużyły, ale zwykle nieprzekraczają 6 miesięcy. Z agencji przedstawimy Ci różnych kandydatów,którzy pasują do Twoich potrzeb i od tego momentu rozpoczniemy niezbędnespotkania, abyś mógł spokojnie podjąć decyzję.

Czy tak wiele dokumentacji jest konieczne, abyubiegać się o Au Pair?

Dokumentacja jest wymogiem koniecznym do przestrzegania EuropejskiegoPorozumienia o Zakwaterowaniu Au Pair.

Pewność siebie to podstawa w takich przypadkach, a żeby wszyscy bylispokojni od pierwszej chwili, posiadanie całej dokumentacji będzie najlepszymubezpieczeniem turystycznym.

Co się stanie, jeśli Au Pair nie dostosuje się do rodziny lub my niedostosujemy?

Będziemy szukać jak najszybciej rozwiązania dla obu stron, którym będzieumieszczenie jej w nowej rodzinie i znalezieniebardziej odpowiedniego profiludla Państwa, poprzez nowe wywiady bez dodatkowych kosztów dla rodziny.

Nie jest to najczęściej spotykane, bo jeśli od początku sprecyzujesz, czego odniej oczekujesz poprzez tygodniowy plannig, a także utrzymasz otwartą i płynnąkomunikację, to współistnienie jest pozytywnie odczuwalne.

Różnice między Au Pair a na stałe.

Są to dwa zupełnie różne profile, ponieważ bycie Au Pair nie jest określonąpracą, a zatem nie jest to działalność płatna i prawnie uregulowana w Hiszpanii,jest to doświadczenie wymiany kulturowej, czyli Twoja rodzina powiększy się oinną osobę, która będzie żyła z Tobą w przyjazny sposób, z kieszonkowym jakopremią za uzgodnione zadania, podczas gdy na stałe jest regulowany przezumowę i wynagrodzenie, z harmonogramem i obowiązkami i zazwyczaj niedzieli przestrzeni i rodzinnych chwil.

 

Co się stanie, jeśli Au Pair zachoruje?

Au Pairs ze Wspólnoty Europejskiej będą miały wolny dostęp do publicznejopieki zdrowotnej z Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego, ale ci,którzy nie należą do Wspólnoty Europejskiej będą musieli mieć prywatneubezpieczenie zdrowotne.

Rodzina musi nadal płacić Au Pair tygodniowy zasiłek, podczas gdy ona jestchora, jak również zapewnić jej wszystkie leki,których potrzebuje, jak każdyinny członek rodziny.

Co musi zrobić Au Pair, która nie jest członkiem Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej?

Wiza, jeśli jej pobyt jest dłuższy niż 3 miesiące, o którą może się ubiegać woficjalnej szkole językowej, college’ulub uniwersytecie, w którym jest zapisana,oraz prywatne ubezpieczenie zdrowotne (zwykle od 30€ do 50€ miesięcznie).

Czy konieczne jest ubieganie się o kartę pobytu dla Au Pair?

W przypadku Au Pairs z Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, jeśli nie mająkarty pobytu, nie będą w kraju nielegalnie, ale będą w sytuacji nieregularnej. Wprzypadku Au Pairs spoza Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, będą musieliubiegać się o kartę pobytu na pobyt dłuższy niż 3 miesiące.

Jeśli potrzebujesz dalszych informacji natemat tego, jak uzyskać rezydencjęlub wszystkiego, co związane z imigracją, nie wahaj się skontaktować znaszymi kolegami (na stronieinfo@gestionyfinanzas.net),gdzie otrzymaszspersonalizowaną i bardzo profesjonalną poradę w przypadku jakichkolwiekwątpliwości lub wymogów prawnych.

 • Planowanie
  Koniecznie należy wyjaśnić, poprzez tygodniowyharmonogram, wszystko,czego się od niej oczekuje, aby od początku miała jasność co do wszystkiego.
 • Komunikacja
  Otwarta, płynna, szczera… zwłaszcza na początku wspólnego zamieszkiwania,gdzie pojawi się wiele wątpliwości, bo wszystko będzie nowe dla obu stron.
 • Empatia
  Zawsze tak konieczne i w tych przypadkach niezbędne jest, aby móc zrozumiećsytuację każdej ze stron.
 • Szacunek
  Najlepszy przykład, jaki będą miały Twoje dzieci.
 • Przestrzeń
  Dla niej i dla Ciebie ważne są też chwile samotności, abypodsumowaćwszystko, co do tej pory przeżyliście i czym się cieszyliście.
 • Pragnienie, by dobrze sobie radzić
  Jest to najlepsza, najzdrowsza i najbardziej pozytywna energia.

 

Są to młode kobietyróżnych narodowości(głównieeuropejskich), w wieku od18 do 30 lat, zazwyczaj studentki przed uniwersytetem lub uniwersytetu, owysokim poziomie edukacyjnym i kulturalnym, które chcą poprawić swój poziomhiszpańskiego.

Au Pairs, z którymi pracujemy, są rygorystycznie wybrane, i mieliśmy conajmniej jedną rozmowę z każdym z nich, aby poznać je osobiście, i pootrzymaniu niezbędnej dokumentacji, takich jak:

 • Formularz zgłoszeniowy;
 • Różne zdjęcia;
 • Kserokopia paszportu;
 • Kserokopia prawa jazdy;
 • Kserokopia ubezpieczenia zdrowotnego;
 • Referencje związane z opieką nad dziećmi lub osobami starszymi;
 • Zaświadczenie o niekaralności;
 • Kserokopie zaświadczeń z oficjalnych studiów;
 • Różne dyplomy poświadczające dodatkową wiedzę (pierwsza pomoc, języki…), którą można wykorzystać w rodzinie.
 • List wprowadzający dla rodziny;

Pracujemy z 2 bardzo różnymi typami Au Pair, tymi, które są częścią rodzinyprzez rok i tymi, które będą Ci towarzyszyć w miesiącach letnich, zarówno przyopiece nad dziećmi jak i dorosłymi.

Czy na okres jednego roku lub 3 miesięcy, Au Pair ma 2 rodzajeharmonogramu z ich odpowiednich różnych składek, które wyróżniamy międzyAu Pair Rodzina i Au Pair Plus.

Wszystko zależy od Twoich potrzeb, celów i preferencji.

Stawki

Stawki dla rodzin

500 (IVA INCLUIDO)
 • Ryczałt
 • Pracujemy na zasadzie sukcesu, generując pierwszą fakturę po znalezieniu idealnej Au Pair.